ธรรมดีทัวร์ Dhamdee Tour


แนะนำตัว

บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/09530 ได้จัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวโดยใช้ชื่อว่า ธรรมดีทัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศแบบครบวงจร โดยถูกต้องตามกฏหมายตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราคือบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08283

ในปีพุทธศักราช 2551 ผลงานที่ผ่านมาทางธรรมดีทัวร์ ได้รับความไว้วางใจจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้จัดทริปถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล โดยมีกัลยาณมิตรร่วมเดินทางทั้งหมดจำนวน 187 ท่าน ธรรมดีทัวร์มีประสบการณ์การด้านการให้บริการ และเป็นผู้รณรงค์การเดินจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ตลอดเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ประเทศอินเดียยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าปัจจุบันนอกจากนี้ บริษัทธรรมดีทัวร์ยังได้เป็นผู้ริเริ่มนำทริปพากัลยาณมิตรไปจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศ
ศรีลังกา ทำให้มีผู้ร่วมเดินทางเป็นจำนวนมาก บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

จึงได้เพิ่มไฟล์ทเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศศรีลังกา ได้เรียนเชิญ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการท่องเที่ยว เพื่อบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ Destination Marketing , ประสบการณ์เรื่อง 7 days in the Kingdom และโครงการ Amazing Thailand ธรรมดีทัวร์ได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จากการทำธุรกิจ Out Bound จึงได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย ให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ธรรมดีทัวร์ได้พัฒนาการท่องเที่ยว In Bound ภายใต้ชื่อ “ White Heart Journey ” คือ นวัตกรรมการท่องเที่ยวที่คัดสรร รวบรวมและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผู้มีความรัก หลงใหลและรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ รวมทั้ง Travel Agent ที่ต้องการนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง (Profound Tourism) ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าการท่องเที่ยว มิได้เป็นเพียงการย่นย่อประสบการณ์ของคนต่างวัฒนธรรม ความสุขมิได้เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล แต่การเดินทางท่องเที่ยวยังเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้น
การบริการของธรรมดีทัวร์ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้สัมผัสซึมซับวัฒนธรรมเข้าใจประวัติศาสตร์และเงียบสงบถึงแก่นศาสนา การบริการนำเที่ยวของธรรมดีทัวร์มีดังต่อไปนี้


แพคเกจทัวร์ของ ธรรมดีทัวร์ Dhamdee Tour