PackageTourHUB.com ไม่ใช่ Agent Tour ดังนั้นจึงไม่มีแพคเกจทัวร์ขายเอง
PackageTourHUB.com เปิดพื้นที่ให้ Agent Tour มาลงประกาศทัวร์ได้เอง
ผู้ใช้งานควรศึกษาหรือควรดูเลขทะเบียนพานิขย์ประกอบ ก่อนตัดสินใจโอนเงิน