แพ็กเกจทัวร์…กระบี่ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยส

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,แพ็กเกจทัวร์…กระบี่ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยส
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
20 วัน
คนที่สนใจ :
182

แพ็กเกจทัวร์…กระบี่ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยส

แพ็กเกจทัวร์ : แพ็กเกจทัวร์…กระบี่ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร)
ประเทศ : ไทย
จังหวัด : กระบี่
ช่วงเดินทาง : เมษายน-ธันวาคม 2020
ราคา(เริ่มต้น) : 5,900.- (เดินทาง 4-8 ท่าน)
***ราคาข้างต้นยกเว้น เดินทางช่วงวันหยุดยาว และวันหยุดเทศกาล***
รายละเอียด
วันแรก กระบี่-น้ำตกร้อน-สระมรกต-วัดถ้ำเสือ-ลานปูดำ (-/-/ค่ำ)
________________________________________
วันที่สอง ทัวร์ดำน้ำทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-เกาะไก่-เกาะทับ-เกาะปอดะ (เช้า/เที่ยง/–)
________________________________________
วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย–สนามบิน/ท่ารถ (เช้า/-/-)
________________________________________
อัตราข้างต้นรวม
-ค่ารถตู้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามโปรแกรม
-ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
-ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
-ไกด์ท้องถิ่นบริการตามโปรแกรม

อัตราข้างต้นไม่รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 600 บาท***
-ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
________________________________________
เงื่อนไขการจอง
จ่ายเงินเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการรับจองจากบริษัทฯ ภายใน 3 วัน พร้อมส่งชื่อผู้เดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือคืนเงินทุกกรณี
____________________________________
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ Website : https://www.darakorntravel.com/product/w3202003105/
ไหม้ได้ที่ https://www.darakorntravel.com/category/hot-deal/
แนะนำที่เที่ยว https://www.darakorntravel.com/category/suggesstion/
Darakorn Travel co., ltd (TAT# 51/00520)
609/33 นวมินทร์137 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.10230
Tel&Fax : 02-944-1593 (จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00)
Hotline : 085-3086677 , Line@ : @darakorntravel
E-mail : sales.darakorn@gmail.com