แพ็กเกจทัวร์…เชียงราย 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโด

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,แพ็กเกจทัวร์…เชียงราย 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโด
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
20 วัน
คนที่สนใจ :
218

แพ็กเกจทัวร์…เชียงราย 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโด

แพ็กเกจทัวร์ : แพ็กเกจทัวร์…เชียงราย 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร)
ประเทศ : ไทย
จังหวัด : เชียงราย
ช่วงเดินทาง : เมษายน-ธันวาคม 2020
ราคา(เริ่มต้น) : 5,900.- (เดินทาง 6-8 ท่าน)
รายละเอียด
วันแรก เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-ไนท์บาร์ซา (-/เที่ยง/- )
________________________________________
วันที่สอง วัดพระแก้ว-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น–ไร่ชาฉุยฟง (เช้า/เที่ยง/-)
________________________________________
วันที่สาม ไร่บุญรอด-ซื้อของฝาก–สนามบิน/ท่ารถ (เช้า/-/-)
________________________________________
อัตราข้างต้นรวม
-ค่ารถตู้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามโปรแกรม
-ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
-ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
-ไกด์ท้องถิ่นบริการตามโปรแกรม
อัตราข้างต้นไม่รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 600 บาท***
-ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
________________________________________
เงื่อนไขการจอง
จ่ายเงินเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการรับจองจากบริษัทฯ ภายใน 3 วัน พร้อมส่งชื่อผู้เดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือคืนเงินทุกกรณี
____________________________________
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ Website : https://www.darakorntravel.com/product/w3202003104/
ไหม้ได้ที่ https://www.darakorntravel.com/category/hot-deal/
แนะนำที่เที่ยว https://www.darakorntravel.com/category/suggesstion/
Darakorn Travel co., ltd (TAT# 51/00520)
609/33 นวมินทร์137 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.10230
Tel&Fax : 02-944-1593 (จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00)
Hotline : 085-3086677 , Line@ : @darakorntravel
E-mail : sales.darakorn@gmail.com