แพ็กเกจน่าน ปัว บ่อเกลือ 2 วัน 1 คืน (เดินทางทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป) k

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,แพ็กเกจน่าน ปัว บ่อเกลือ 2 วัน 1 คืน (เดินทางทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป) k
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
20 วัน
คนที่สนใจ :
9

แพ็กเกจน่าน ปัว บ่อเกลือ 2 วัน 1 คืน (เดินทางทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป) k

แพ็กเกจน่าน ปัว บ่อเกลือ 2 วัน 1 คืน (เดินทางทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป)
จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง
2-3 ท่าน เดินทาง
4-5 ท่าน เดินทาง
6-7 ท่าน เดินทาง
8 ท่านขึ้นไป
ราคาต่อท่าน 4,199.- 2,499.- 1,999.- 1,699.-
รายละเอียด
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
วันแรก จุดรับลูกค้า-วัดภูมินทร์-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน-ปัว- วัดภูเก็ต+จุดชมวิว-กาแฟไทลื้อ พักโรงแรม อูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-จุดชมวิว 1715-ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือสินเธาว์-น่าน-จุดส่งลูกค้า
(เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 10.00-18.00 น.)
________________________________________
หมายเหตุ :
– จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
– ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
– จุดรับส่งลูกค้าสามารถเลือกได้โดยแจ้งล่วงหน้าสนามบิน , สถานีขนส่ง, โรงแรมในตัวเมืองในเส้นที่กำหนด
– เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 10.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
________________________________________
ราคานี้รวม :
1) รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
2) อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรม)
3) ค่าเข้าที่ระบุตามรายการ
4) โรงแรมที่พัก 1 คืน
5) แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม :
1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2) ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3) ค่าไกด์นำเที่ยว
4) ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
____________________________________
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ Website : https://www.darakorntravel.com/product/g1202003072/
ไฟไหม้ได้ที่ https://www.darakorntravel.com/category/hot-deal/
แนะนำที่เที่ยว https://www.darakorntravel.com/category/suggesstion/
Darakorn Travel co., ltd (TAT# 51/00520)
609/33 นวมินทร์137 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.10230
Tel&Fax : 02-944-1593 (จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00)
Hotline : 085-3086677 , Line@ : @darakorntravel
E-mail : sales.darakorn@gmail.com