แพ็กเกจอุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานผาแต้ม วัดเรืองแสง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,แพ็กเกจอุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานผาแต้ม วัดเรืองแสง 2 วัน 1 คืน
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
22 วัน
คนที่สนใจ :
204

แพ็กเกจอุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานผาแต้ม วัดเรืองแสง 2 วัน 1 คืน

แพ็กเกจอุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานผาแต้ม วัดเรืองแสง 2 วัน 1 คืน (เดินทางทุกวันมี.ค.-มิ.ย.63)
จำนวนผู้เดินทาง

เดินทาง 2-3 ท่าน

เดินทาง 4-5 ท่าน

เดินทาง 6-7 ท่าน

เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน 5,500.-/ 3,500.- /2,900.- /2,200

รายละเอียด
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป /เดือน มี.ค.-มิ.ย.2563

วันแรก 08.00-09.30 น. รับลูกค้าสนามบินอุบล/สถานีขนส่งอุบล-โขงเจียม(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-อุทยานผาแต้ม-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว(วัดเรืองแสง) (ไม่รวมอาหาร) พักที่ โรงแรมอารยาโขงเจียม หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง โชงเจียม-อำเภอโพธิ์ไทร(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)-เสาเฉลียงใหญ่-อุทยานสามพันโบก-อำเภอเมืองอุบล-ไหว้พระวัดหนองบัว-ซื้อของฝาก-ส่งสนามบินอุบล/สถานีขนส่งอุบล (รวมอาหารเช้า/ไม่รวอาหารกลางวัน)

(เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น.)

หมายเหตุ :
– จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
– ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
– จุดรับส่งลูกค้าสนามบินอุบล/สถานีขนส่งอุบล
– เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้รวม :
1) รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ
2) อาหารเช้า 1 มื้อ
3) ค่าเข้าที่ระบุตามรายการ
4) โรงแรมที่พัก 1 คืน
5) แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม :
1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวหรืออื่นๆที่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ)
2) ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3) ค่าไกด์นำเที่ยว (หากต้องการไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียด)
4) ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินไปอุบลราชธานี
5) ค่าทิปพนักงานขับรถอันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

____________________________________
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ Website :https://www.darakorntravel.com/product/g1202003071/ ไฟไหม้ได้ที่ https://www.darakorntravel.com/category/hot-deal/ แนะนำที่เที่ยว https://www.darakorntravel.com/category/suggesstion/ Darakorn Travel co., ltd (TAT# 51/00520) 609/33 นวมินทร์137 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.10230 Tel&Fax : 02-944-1593 (จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00) Hotline : 085-3086677 ,Line@ : @darakorntravel
E-mail : sales.darakorn@gmail.com