พาเพลินทัวร์ วิทยาลัยดุสิตธานี

พาเพลินทัวร์ วิทยาลัยดุสิตธานี ทัวร์ไทย วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

942 คนดู

ทริปจันทบุรี 2วัน 1คืน 18-19 พฤศจิกายน 2560 ตารางการเดินทางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 5.00 น.​​ลงทะเบียน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี 5.30 น.​​ออกเดินทางจากวิทยาลัยดุสิตธานี 7.00 น.​​แวะจุดพักรถมอเตอร์เวย์ (รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย) 11.30 น.​นำท่านชมโบสถ์วัดโรมันคาทอลิค อาสน

Tarutao Nation park -Satun Lipeh Island 4 Day 3 Night 12

Tarutao Nation park -Satun L... ทัวร์ไทย วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

950 คนดู

Tarutao Nation park -Satun Lipeh Island 4 Day 3 Night - Tarutao Island - Khai Island - Lipeh Island - Hin Ngam island - Rawi island - Hinson island - Chabang island PACKAGE INCLUDED : - R/T Privat Speed boat - Life jacket - Snokle - Hotel at Lipeh Island 2 Night - Fr