หลีเป๊ะ One Day Trip

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,หลีเป๊ะ One Day Trip
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
432

หลีเป๊ะ One Day Trip

08.00 น. พร้อมกัน ณ จุด นัดพบ ท่าเทียบเรือปากบารา
09.30 น. คณะลงเรือ สปีดโบ้ท (จอย) ออกเดินจากท่าเทียบเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป๊ะ
10.30 น. คณะแวะเกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลาออกเดิน ทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) และหลังจากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการัง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี ให้ท่าน ดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด หรือเลือกที่จะพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก
14.00 น. นำท่านดำน้ำ ดูปะการังเกาะจาบัง
15.00 น. เดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามซ้อนหินและห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก
15.30 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ อำลาหมู่เกาะอาดัง-ราวี เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา
17.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ