ตั๋วเครื่อง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ราคาพิเศษ

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,ตั๋วเครื่อง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ราคาพิเศษ
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
7 วัน
คนที่สนใจ :
1,109

ตั๋วเครื่อง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ราคาพิเศษ

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ : ดอนเมือง - ภูเก็ต
วันที่ 13-15 เมษายน 2562
SL750 : 07.40 - 09.50 น.
SL759 : 20.25 - 21.50 น.
(ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 10 กก. / ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว)