JN8 2 days 1 ninght Trekking and Soft training care

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,JN8 2 days 1 ninght Trekking and Soft training care
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
993

JN8 2 days 1 ninght Trekking and Soft training care

เรียนรู้พฤติกรรม ประวัติศาสตร์ โครงสร้างร่างกายของช้าง
ทำความรู้จักกับช้างและลูกช้าง (โดยไม่มีคอกกั้น)พร้อมเดินเล่นกับช้าง
เรียนทำยาสำหรับช้างแบบง่ายๆ
ให้อาหาร สื่อสาร เล่นกับช้าง รวมถึงถ่ายรูป 40 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน สปาโคลน เดินพาช้างอาบน้ำ อาบน้ำช้าง รวมถึงถ่ายรูป 20 นาที
เดินป่า 5-6 ชั่วโมง
เล่นน้ำตก 30 นาที เยี่ยมชมถ้ำและหมู่บ้านชาวเขา