JN10 1 Day Soft training & Long neck

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,JN10 1 Day Soft training & Long neck
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
962

JN10 1 Day Soft training & Long neck

เรียนรู้พฤติกรรม ประวัติศาสตร์ โครงสร้างร่างกายของช้าง
ทำความรู้จักกับช้างและลูกช้าง (โดยไม่มีคอกกั้น)พร้อมเดินเล่นกับช้าง
เรียนทำยาสำหรับช้างแบบง่ายๆ
ให้อาหาร สื่อสาร เล่นกับช้าง รวมถึงถ่ายรูป 40 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน
สปาโคลน / เดินพาช้างอาบน้ำ อาบน้ำช้าง รวมถึงถ่ายรูป 40 นาที
เยี่ยมชมหมู่บ้านคอยาว