อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
2 วัน
คนที่สนใจ :
910

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

1300-1400 รับจากโรงแรมสู่อุทยานราชพฤกษ์ นั่งรถรางเยี่ยมชมสวนสวยในเนื้อที่กว่า400ไร่ เป็นแหล่งท่อง
เที่ยวทางเกษตร ศูนย์การเรียนรู้พืชสวนโลก และ การจัดแสดงพันธ์ไม้หลากหลายชนิด
1630 ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชมโชว์เสือขาว, ตื่นตาตื่นใจกับโชว์สัตว์นักล่า นั่งรถรางชมสัตว์ เดินชมสัตว์รอบบึงน้ำ และ ชมน้ำพุดนตรี
2030-2100 เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ


ราคานี้รวม :
-รถรับ-ส่ง
-บัตรเข้าชมสถานที่
-ประกันอุบัติเหตุ