แพ็คเก็จทัวร์สมุย 3คืน 2วัน

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,แพ็คเก็จทัวร์สมุย 3คืน 2วัน
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
4 วัน
คนที่สนใจ :
1,227

แพ็คเก็จทัวร์สมุย 3คืน 2วัน

วันแรก เดินทางถึง เกาะสมุย
เดินทางถึงเกาะสมุย เข้าเช็ดอินโรงแรม....... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน
06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม
07.30 รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน
08.30 เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตอน เช้ามีบริการ ชา กาแฟ ขนม ไว้บริการบนเรือ
09.50 เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน จุดนี้ท่านสามารถ
ขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของหมู่
เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยใน ถ้ำบัวโบก
จากนั้น เชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการัง
บริเวณชายหาด
12.30 รับประทานอาหารกลางวันแบบ Buffet บนเรือ เป็นอาหารไทยพร้อมผลไม้
13.30 ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดปรเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปน้ำเค็มซึ่งเกิดจาก
ยุบตัวของภูเขาหินปูนจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับกาว่ายน้ำหรือดำน้ำ
15.00 ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจระหว่างการเดินทางมีบริการเครืองเย็นๆ และขนม
16.45 ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน ส่งท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม พักผ่อนสบายๆ เดินทางกลับ
07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับและส่งโรงแรม วันที่ทำทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน
ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
โรงแรม ห้องพัก จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล
รถรับส่งท่าเรือ เรือท่องเที่ยวทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ
ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม
ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม