ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,เวียงจันทร์ เกาะไหหลำ ซานย่า 5วัน 4คืน

เวียงจันทร์ เกาะไหหลำ ซานย่า 5วัน 4คืน

ประเทศ : ทัวร์ไทย

วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า : 1 วัน
ยอดคนดู : 369
19,999
ราคาต่อคน
4.5/5
คะแนนจากผู้ชม

เวียงจันทร์ เกาะไหหลำ ซานย่า 5วัน 4คืน

- ด่านหนองคาย
- เวียงจันทร์
- ไหโข่ว
- ซานย่า
- กวางเหลียวหลัง
- ชาดหาดต้าตงไห่
- ล่องเรืออ่าวซานย่าวาน
- วัดหนานซาน
- ร้านคริสตัน
- สวนสาวน้อยหอยสังข์
- ร้านใยไผ่
- โชว์ SAN YA QIAN GU QING
- ร้านขายของทะเล
- หมู่บ้านชาวเมี่ยวและหลี
ไหโช่ว
- ร้าน MINISOJAPAN
- ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย
- ร้านค้าปลอดภาษี

วันเดินทางไป-กลับ
25 มิ.ย. 60 - 29 มิ.ย. 60 ราคา 19,999.- บาท
-----------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐาน
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ
- ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน
- ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนาเที่ยว
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- กระเป๋านน.ไม่เกิน 20 กิโลฯ
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง
- ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจองพร้อมส่งสำเนา หนังสือเดินทาง และทางบริษัทฯจะทำการจองห้องพักให้ท่านทันทีหลังจากท่านได้ชำระมัดจำเรียบร้อยแล้ว // ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
-----------------------------------------------------------
Web : http://luckyholidaythai.com/product_detail.php?product_id=00441
-----------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Us for More Information
Hotline: +66 (0) 80 545 9788, +66 (0) 62 070 3666
Office: +66 (0) 74 253 095
E-mail: luckyholidaytour@gmail.com
-----------------------------------------------------------
#Lucky #Hatyai #agent #ด่านหนองคาย #เวียงจันทร์
#ไหโข่ว #ซานย่า #กวางเหลียวหลัง
#ชาดหาดต้าตงไห่ #ล่องเรืออ่าวซานย่าวาน
#วัดหนานซาน #ร้านคริสตัน #สวนสาวน้อยหอยสังข์
#ร้านใยไผ่ #โชว์ #โชว์SANYAQIANGUQING
#SANYAQIANGUQING #ร้านขายของทะเล
#หมู่บ้านชาวเมี่ยวและหลี #ไหโช่ว #ร้าน #ร้านMINISOJAPAN #MINISOJAPAN #ด่านสะพานมิตรภาพลาวไทย #ร้านค้าปลอดภาษี #ลาว #Laos

35,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

33,927
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

19,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

69,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

15,899
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

9,988
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

43,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

20,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

22,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

16,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

12,899
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

11,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

27,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

22,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

25,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

48,555
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

32,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

53,927
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

25,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

34,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

14,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

17,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

29,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

39,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

59,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

39,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

8,888
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

39,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

12,998
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

14,888
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

17,888
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

57,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

49,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

9,888
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

29,998
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

15,888
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

59,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

55,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

58,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

16,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

25,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

15,888
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

58,999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

48,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

55,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 1 วัน

  Luckyholiday Tour
Email : Outbound.luckyholiday@gmail.com 
ชื่อที่แสดง :  
ชื่อ-นามสกุล : ลัคกี้ ฮอลิเดย์
เบอร์โทร : 074253095
ที่อยู่ : 17 ซ.39 ถ.เพชรเกษม
เทศบาลนครหาดใหญ่ 90110
เว็บไซต์ : http://www.luckyholidaythai.com


ศูนย์รวมทัวร์คุณภาพจากตัวแทนชั้นนำในเมืองไทย
PackageTourHub.com

80% ของผู้ใช้งานรู้จักเราจาก Social Media

โปรโมทแพคเกจทัวร์ของคุณให้โลกรู้ ว่าของดี อยู่ตรงนี้ แชร์เลย


สอบถามข้อมูลด้านบริการ?

PackageTourHub เป็นเพียงสื่อกลางประชาสัมพันธ์ แพคเกจทัวร์ที่มีคุณภาพเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับจองทัวร์

061-583-7888


ช่องทางต่างๆ ของเรา


เพิ่มเพื่อนสามารถนำไปเผยแพร่ได้
Engine by SiAMFOCUS.com

บริการลูกค้า
061-583-7888

packagetourhub@gmail.com
หน้าหลัก | แพคเกจทัวร์ล่าสุด | แพคเกจทัวร์แนะนำ | แพคเกจทัวร์ที่จะมาถึง | แพคเกจทัวร์ราคาถูก | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก