แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน : 43-1

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน :  43-1
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
7 วัน
คนที่สนใจ :
1,755

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน : 43-1

วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต - โรงแรม
- ( ไฟท์บินมา XX:XX ) รถรับท่านจาก สนามบินภูเก็ต
- นำส่งท่านกลับที่โรงแรม , พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือใหญ่
- รถรอรับจากโรงแรม ที่พัก
- ออก เดินทางจากท่าเรือไปเกาะพีพี (Phi Phi)
- เรือ ถึงอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ชม แหล่งปะการัง
เรือจอดให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกประมาณ 15 นาที
- จาก นั้นเรือออก เดินทางผ่านไปยังอ่าวโละซามะ และ อ่าวปิเละชมความงามน้ำใสสะอาด
ทิวทัศน์สวยงามทามกลางโขดหินและหน้าผาสูงชัน แวะถ่ายภาพ
- ชม บริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำรังนกนางแอ่นชมฝูงปลาสวยงามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำถึงเกาะพีพีดอนเล่น น้ำ
บริเวณหน้าหาด หรือ ดำผิวน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ Snorkel
- รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะพีพี
พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึก
- เรือออกเดินทางกลับภูเก็ต
17:00 นำส่งท่านกลับที่โรงแรมที่พัก

วันที่ 3 ทัวร์อ่าวพังงา เกาะปันหยี - เรือหางยาว
- รถรอรับจากโรงแรม ที่พัก
- เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำที่สวยงาม, พบลิงแสนรู้
- เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดท่ามกลางป่าโกงกาง
- ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ, แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง James B on 007
- ชมความแปลกประหลาดของเขาตะปู ล่องเรือ ผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา
และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลกๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง เลือกซื้อของฝากประทับใจ
- เดินทางกลับถึงท่าเรือ
17:00 นำส่งท่านกลับที่โรงแรมที่พัก

วันที่ 4 ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต - สนามบินภูเก็ต

- น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- น. Check Out ออกจากโรงแรม
- น. รถรับท่านจาก โรงแรมที่ภูเก็ต โดยรถตู้
- น. ชมสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ตึกเก่า
- น. จากนั้นนำ ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
- น. นำท่านชมจุดชมวิว 3 หาด มองเห็นวิวหาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะตะน้อย
- น. นำท่านชม วิวทิวทัศน์ ณ แหลมพรหมเทพ
- น. แวะซื้อสินค้าพื้นเมือง และของฝากเมืองภูเก็ต
- น. นำส่งท่านที่สนามบิน ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ ( ไฟท์บินกลับ XX:XX. )


ราคาแพ็คเกจรวม
1. รถรับส่งสนามบินภูเก็ต - โรงแรมที่ภูเก็ต
2. รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ
3. อุปกรณ์ดำน้ำ , เสื้อชูชีพ วันที่ 2
4. อาหารกลางวัน ที่เกาะ
5. ประกันภัยทางทะเล
6. มัคคุเทศน์ นำเที่ยวทางทะเล
ราคาแพ็คเกจไม่รวม
1. ค่าเดินทาง , ค่าตั๋วเครื่องบิน
2. ค่าโรงแรม ที่พัก
3. อาหารกลางวัน วันที่ 4
4. อาหารเย็น
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณที่จ่าย