3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะไข่-ทัวร์อ่าวพังงา

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะไข่-ทัวร์อ่าวพังงา
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
7 วัน
คนที่สนใจ :
1,587

3 วัน 2 คืน : ทัวร์เกาะไข่-ทัวร์อ่าวพังงา

วันแรก : สนามบิน-โรงแรม
- พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ รับจากสนามบินภูเก็ต ออกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
- แวะนมัสการวัดพระผุด ณ วัดพระทอง Unssen in Thailand โครงการของ ททท.
- แวะจุดชมวิวเขารัง สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขารัง ชมทัศนียภาพความงามของตัวเมืองภูเก็ต
- ชมทัศนียภาพ เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าโบราณ สไตล์ชิโนโปรตุกีส
- แวะเลือกชมสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง, ของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ, แกงไตปลา
- แวะชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพาน ชมกรรมวิธีการผลิตเม็ดมะม่วงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยม และผลิต
น้ำแคชชูวี (ทำมาจากผลของเม็ดมะม่วงหิมพาน อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง)
- นำส่งท่านที่โรงแรม, Check In เข้าที่พัก, พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือเร็ว
- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- รถรับจากโรงแรมนำส่งสู่ท่าเทียบเรือเร็ว Speed boat
- ออกเดินทางจากท่าเทียบในตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะไข่
- เดินทางถึงเกาะไข่นอก เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนบนชายหาด
- ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม
- รับประทานอาหารเที่ยง หลังอาหารกลางวัน สนุกกับการว่ายน้ำ ชมปะการังปลาสวยงาม
- พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาดขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง
- เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาการ์ตูนและปลาสวยงามนานาชนิด
- เตรียมตัวออกเดินทางกลับ
- ถึงท่าเรือ และนำส่งท่านกลับถึงโรงแรมที่พัก
วันที่สาม : ทัวร์อ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี (เรือหางยาว)
- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- รถรับจากโรงแรม เดินทางสู่จังหวัดพังงา
- เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำที่สวยงาม, พบลิงแสนรู้
- เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่
ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดท่ามกลางป่าโกงกาง
- ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ, แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง James Bond00 7
- ชมความแปลกประหลาดของเขาตะปู ล่องเรือ ผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา
และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลกๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง เลือกซื้อของฝากประทับใจ
- เดินทางกลับถึงท่าเรือ
- นำท่านส่งที่สนามบิน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ