ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:4302

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:4302
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,256

ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ID:4302

รับสนามบิน - ทัวร์ 3 เกาะ - ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว - ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต 5 ช.ม. ส่งสนามบิน

วันที่ 1 รับสนามบิน
xx.xx น. รถรับท่านจาก สนามบินภูเก็ต ออกเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะกรุ๊ปท่าน)
xx.xx น. นำส่งท่านที่โรงแรมที่พักในภูเก็ต
xx.xx น. Check In เข้าที่พัก ที่ภูเก็ต , พักผ่อนตามอัธยาศัย ( ไฟท์ถึงภูเก็ต 12.00 น. ขึ้นไป )

วันที่ 2 ทัวร์เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ ชมพระอาทิตย์ตก
xx.xx น. รอรับจากโรงแรม ที่พักในภูเก็ต
08.15 น. รับท่านจากโรงแรมสู่จุดต้อนรับลูกค้า ณ ท่าเรืออ่าวฉลอง
10.00 น. เดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลองโดยเรือ Speed Boat แบบสองท้อง
10.15 น. เดินทางถึงเกาะโหลน ทำกิจกรรมทางน้ำ Banana Boat เรือลากร่ม ดำน้ำลึก (ราคาไม่รวมกิจกรรมทางน้ำ)
12.00 น. รับประทานอาหารแบบเซ็ทเมนู ณ โรงแรมหาดเกาะโหลน
13.00 น. ออกเดินทางไปยังเกาะเฮ สนุกกับกิจกรรมนำน้ำดูปะการัง พร้อมกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ
15.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะราชาใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 35 นาที ดำน้ำดูปะการังและพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.40 น. เรือออกเดินทางจากเกาะราชาใหญ่ เพื่อรอชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกบริเวณหน้าเกาะบอน
18.30 น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง เดินทางกลับยังโรงแรม ที่พักของท่าน

วันที่ 3 ทัวร์อ่าวพังงา เกาะปันหยี พายเรือแคนู เรือเร็ว
xx.xx น. รอรับจากโรงแรม ที่พักในภูเก็ต
09.00 น. ออกจากท่าเรือโดยเรือเร็ว ชมทัศนยีภาพอ่าวพังงา
10.00 น. นำท่านชมถ้ำแก้ว ณ เกาะพนัก
xx.xx น. นำท่านสู่เกาะห้องพังงา ลักษณะเป็น Lagoon และพายเรือชมห้องต่างๆ
xx.xx น. นำท่านสู่ เขาพิงกัน และ เขาตาปู ถ่ายรูปที่ระลึก
xx.xx น. นำท่าน นั่งเรือแคนู สัมผัสธรรมชาติ หินงอกหินย้อย ณ เกาะทุลุ
xx.xx น. เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำชุมชนชาวประมง
xx.xx น. เลือกซื้ออาหารพื้นเมือง เช่น ปลาหมึกแห้งปลาแห้ง กะปิ เสื้อยะหย่า
xx.xx น. นำท่านชมภาพสีเขียนโบราณ ณ เกาะเขาเขียน
xx.xx น. นำท่านสู่ เกาะละวะ เล่นน้ำตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางออกจากอ่าวพังงา
17.00 น. ถึงท่าเรือที่ภูเก็ต เดินทางกลับยังโรงแรม ที่พักของท่าน

วันที่ 4 ซิตี้ทัวร์ เมืองภูเก็ต 5 ชั่วโมง ส่งสนามบิน
xx.xx น. รถรับจาก ที่พักนำท่านทัวร์ ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต (เฉพาะกรุ๊ปท่าน)
xx.xx น. แวะนมัสการวัดพระผุด พระทอง อันซีน ไทยแลนด์
xx.xx น. นำท่านชม สถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ตึกเก่าเมืองเก่าภูเก็ต
xx.xx น. รับประทานอาหารพื้นเมือง เช่น บะหมี่ฮกเกี้ยนผัด โอ๊ะเอ๋ว ( ลูกค้าจ่ายเอง )
xx.xx น. ชมจุด ชมวิว 3 หาด มองเห็นวิว หาดกะตะ หาดกะตะน้อย หาดกะรน
xx.xx น. จากนั้นนำ ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
xx.xx น. และนำท่านชม วิวทิวทัศน์ ณ แหลมพรหมเทพ
xx.xx น. แวะซื้อของฝากและสินค้าพื้นเมือง
xx.xx น. นำส่งท่านกลับ สนามบินภูเก็ต ( ไฟท์กลับ 17.00 - 19.00 น. )


1. รถรับ-ส่ง สนามบิน
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ ( ในเมือง , กะตะ , กะรน , ป่าตอง )
3. อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่มบนเกาะ
4. อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling หน้ากาก ท่อหายใจ
5. ประกันภัยอุบัติเหตุ
6. เรือนำเที่ยว พร้อมคนขับเรือชำนาญทาง
7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวทะเล
8. เสื้อชูชีพ


ค่าบริการไม่รวม :
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน
2. ค่าอาหารเย็น
3. ค่าอาหารวันซิตี้ทัวร์
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมนำเที่ยวทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
2. โปรแกรมซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก ภูเก็ต
4. ไกด์นำเที่ยว มีเฉพาะทัวร์ทะเล
5. ในการจองควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วัน การจองจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อโอนมัดจำ 30 %