ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:3205

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:3205
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
7 วัน
คนที่สนใจ :
1,713

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:3205

รับสนามบิน - ทัวร์เกาะไม้ท่อน - อ่าวพังงา เรือสำเภา

วันที่ 1 รับสนามบิน
xx.xx น. รถรับท่านจาก สนามบินภูเก็ต ออกเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะกรุ๊ปท่าน)
xx.xx น. นำส่งท่านที่โรงแรมที่พักในภูเก็ต
xx.xx น. Check In เข้าที่พัก ที่ภูเก็ต , พักผ่อนตามอัธยาศัย ( ไฟท์ถึงภูเก็ต 12.00 น. ขึ้นไป )

วันที่ 2 ทัวร์เกาะไม้ท่อน B10
08.30 น. รถรับทานจากโรงแรมที่พัก ที่ภูเก็ต
10.00 น. ล่องชมความงามและทัศนียภาพกลางทะเลอันดามันพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ บริการบนเรือ
10.45 น. เดินทางถึงเกาะไม้ท่อน ว่ายน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย ดำน้ำบริเวณ หน้าชายฝั่งเกาะไม่ท่อน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะไม้ท่อน และพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะไม้ท่อน
15.00 น. เดินทางออกจากเกาะไม้ท่อน เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต
16.30 น. ถึงท่าเรือ นำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3 ทัวร์อ่าวพังงา เรือสำเภาจูนภัทรา
07.30 น. รถรอรับท่านที่โรงแรมในภูเก็ต เพื่อไปส่งที่ท่าเรือ Yacht Haven Marina
08.30 น. ล่องเรือสู่อ่าวพังงา ชมเขาตะปูหรือที่รู้จักกันใน James Bond และเกาะปันหยี นั่งเรือหางยาวชมป่าโกงกาง
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน ท่านสามารถ
13.00 น. พักผ่อนสบายๆ บนเรือ หรือลงเล่นน้ำ ว่ายน้ำ
16.00 น. เรือจะเดินทางกลับถึงท่าเรือ Yacht Haven Marina
18.00 น. ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก ( ไฟท์กลับ 20.30 - 21.30 น. )
ค่าบริการรวม :
1. รถรับ-ส่ง สนามบิน
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ ( ในเมือง , กะตะ , กะรน , ป่าตอง )
3. อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่มบนเกาะ
4. อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling หน้ากาก ท่อหายใจ
5. ประกันภัยอุบัติเหตุ
6. เรือนำเที่ยว พร้อมคนขับเรือชำนาญทาง
7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวทะเล
8. เสื้อชูชีพ


ค่าบริการไม่รวม :
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน
2. ค่าอาหารเย็น
3. ค่าอาหารวันซิตี้ทัวร์
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมนำเที่ยวทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
2. โปรแกรมซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก ภูเก็ต
4. ไกด์นำเที่ยว มีเฉพาะทัวร์ทะเล
5. ในการจองควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วัน การจองจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อโอนมัดจำ 30 %