ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:3201

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:3201
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
7 วัน
คนที่สนใจ :
1,343

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ID:3201

รับสนามบิน ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต 5 ช.ม. - ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่ - อ่าวพังงา เกาะปันหยี เรือหางยาว

วันที่ 1 รับสนามบิน ซิตี้ทัวร์ 5 ช.ม.
xx.xx น. รถรับจาก สนามบินภูเก็ตนำท่านทัวร์ ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต (เฉพาะกรุ๊ปท่าน)
xx.xx น. แวะนมัสการวัดพระผุด พระทอง อันซีน ไทยแลนด์
xx.xx น. นำท่านชม สถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ตึกเก่าเมืองเก่าภูเก็ต
xx.xx น. รับประทานอาหารพื้นเมือง เช่น บะหมี่ฮกเกี้ยนผัด โอ๊ะเอ๋ว ( ลูกค้าจ่ายเอง )
xx.xx น. ชมจุด ชมวิว 3 หาด มองเห็นวิว หาดกะตะ หาดกะตะน้อย หาดกะรน
xx.xx น. จากนั้นนำ ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
xx.xx น. และนำท่านชม วิวทิวทัศน์ ณ แหลมพรหมเทพ
xx.xx น. แวะซื้อของฝากและสินค้าพื้นเมือง
xx.xx น. นำส่งท่านกลับที่โรงแรม ( ไฟท์ถึงภูเก็ต 11.00 - 14.00 น. )

วันที่ 2 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ เรือใหญ่
xx.xx น. รอรับจากโรงแรม ที่พักในภูเก็ต
09.00 น. ออกจากท่าเรือ เดินทางไปยังเกาะไข่นอก
xx.xx น. เรือถึงเกาะไข่นอก เปลี่ยนลงเรือหางยาวเพื่อเข้าไปจอดที่เกาะไข่นอก
xx.xx น. เล่นน้ำ ดำน้ำหน้าเกาะไข่ เตรียมขึ้นเรือหางยาว เพื่อกลับมายังเรือใหญ่
12.30 น. ทานอาหารเที่ยง บนเรือใหญ่
xx.xx น. ถึงอ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามอัธยาศัย
xx.xx น. ถึงบริเวณหมู่เกาะพีพีเลเวียนชมบริเวณอ่าวมาหยา,อ่าวปิเละ,อ่าวโลซะมะ,ถ้ำไวกิ้ง
xx.xx น. เรือจอดให้ลง เล่นน้ำสน๊อคเกิล บริเวณหาดลิง
xx.xx น. ออกเดินทางไปเทียบท่าเกาะพีพีดอน
xx.xx น. ( ค่าบริการไม่รวม ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพีพีดอนท่านละ 40 บาท )
xx.xx น. เที่ยวชม บรรยากาศ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
15.30 น. ขึ้นเรือเดินทางกลับ ภูเก็ต
17.30 น. ถึงท่าเรือที่ภูเก็ต เดินทางกลับยังโรงแรม ที่พักของท่าน

วันที่ 3 ทัวร์อ่าวพังงา เกาะปันหยี เรือเร็ว ส่งสนามบิน
xx.xx น. รอรับจากโรงแรม ที่พักในภูเก็ต
09.00 น. ออกจากท่าเรือโดยเรือเร็ว ชมทัศนยีภาพอ่าวพังงา
10.00 น. นำท่านชมถ้ำแก้ว ณ เกาะพนัก
xx.xx น. นำท่านสู่เกาะห้องพังงา ลักษณะเป็น Lagoon และพายเรือชมห้องต่างๆ
xx.xx น. นำท่านสู่ เขาพิงกัน และ เขาตาปู ถ่ายรูปที่ระลึก
xx.xx น. นำท่าน นั่งเรือแคนู สัมผัสธรรมชาติ หินงอกหินย้อย ณ เกาะทุลุ
xx.xx น. เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำชุมชนชาวประมง
xx.xx น. เลือกซื้ออาหารพื้นเมือง เช่น ปลาหมึกแห้งปลาแห้ง กะปิ เสื้อยะหย่า
xx.xx น. นำท่านชมภาพสีเขียนโบราณ ณ เกาะเขาเขียน
xx.xx น. นำท่านสู่ เกาะละวะ เล่นน้ำตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางออกจากอ่าวพังงา
17.00 น. ถึงท่าเรือที่ภูเก็ต เดินทางกลับยังสนามบินภูเก็ต ( ไฟท์กลับ 19.00 - 20.00 น. )

หมายเหตุ
1. ลูกค้าต้องจองที่พัก / ในเมือง , กะตะ , กะรน , ป่าตอง เท่านั้น
2. ราคาคนไทย / สำหรับเดินทาง 2 ท่าน

ค่าบริการรวม :
1. รถรับ-ส่ง สนามบิน
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ ( ในเมือง , กะตะ , กะรน , ป่าตอง )
3. อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่มบนเกาะ
4. อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling หน้ากาก ท่อหายใจ
5. ประกันภัยอุบัติเหตุ
6. เรือนำเที่ยว พร้อมคนขับเรือชำนาญทาง
7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวทะเล
8. เสื้อชูชีพ

ค่าบริการไม่รวม :
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน
2. ค่าอาหารเย็น
3. ค่าอาหารวันซิตี้ทัวร์
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมนำเที่ยวทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
2. โปรแกรมซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก ภูเก็ต
4. ไกด์นำเที่ยว มีเฉพาะทัวร์ทะเล
5. ในการจองควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วัน การจองจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อโอนมัดจำ 30 %