Slow life @ บ้านอีต่อง กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (นอนโฮมสเตย์)

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,Slow life @ บ้านอีต่อง กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (นอนโฮมสเตย์)
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
20 วัน
คนที่สนใจ :
3,129

Slow life @ บ้านอีต่อง กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (นอนโฮมสเตย์)

รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ – จ.กาญจนบุรี
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี

วันสอง อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ – บ้านอีต่อง – ชมทะเลหมอกที่เนินช้างศึก/เนินกูดดอย/เนินช้างเผือก/เนินเสาธง ไทย พม่า - เที่ยวน้ำตกจ๊อกกระดิ่น - ชิมเค้กอร่อยที่เหมืองสมศักดิ์ บ้านป้าเกล็น - อิ่มอร่อยกับเมนูปูทะเล สดๆ บนเขา
05.00 น. เดินทางถึง บ้านอีต่อง พักผ่อนเก็บเรี่ยวแรงกันบนรถ "บ้านอีต่อง" ในอดีตเคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ หรือที่รู้จักกันในนาม "เหมืองปิล็อก" แม้ในปัจจุบันเหมืองแห่งนี้ปิดตัวแล้ว แต่ บ้านปิล็อก ที่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ แต่ก็กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์น่าค้นหา มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมาเยือน
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ บ้านอีต่อง อิสระทำภารกิจส่วนตัว แล้วเดินทางสำรวจความสวยงามยามเช้า สัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา
07.30 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร แบ่งสัมภาระเตรียมขึ้นเขา รับอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ) สำหรับทานระหว่างทาง เรียบร้อยแล้วอิสระเก็บภาพที่ระลึก ระหว่างรอเจ้าหน้าที่นำทาง
08.30 น. นำท่านเดินทางด้วยรถ 4X4 เที่ยวชมทะเลหมอกที่เนินช้างศึก ฐานปฏิบัติการช้างศึก ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 135 หากเรามองจากจุดนี้จะเห็นบรรยกาศโดยรอบหมู่บ้านอีต่อง รวมไปถึงที่พักต่างๆ ของบ้านอีต่องด้วย เนินกูดดอย เป็นจุดวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศนเทือกเขา สลับซับซ้อน ของอำเภอทองผาภูมิและยังสามารถมองเห็น สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เนินช้างเผือก จุดชมวิวจุดนี้ สามารถมองเห็นเขาช้างเผือก ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของ อช.ทองผาภูมิ มีนักนักท่องเที่ยวที่รักการเดินป่าและผจญภัยขึ้นไปพิชิตความสวยงามและยิ่งใหญ่ของที่นี่กันทุกปี เนินเสาธง ไทย-พม่า เป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า โดยที่ทางการทหารไทย ได้จัดตั้งเสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้เป็นจุดพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศสหภาพพม่า ทางการทหารไทยจึงได้ให้ชื่อพื้นที่แห่งนี้ว่า “เนินเสาธง”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารในหมู่บ้านอีต่อง
บ่าย สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น สมควรแก่เวลาพาท่าน ชิมเค้กอร่อยที่เหมืองสมศักดิ์ บ้านป้าเกล็น พาท่านย้อนอดีต ปิล๊อก ไปเมื่อหลาย 10 ปีก่อน มีผู้พบเห็นชาวพม่าเข้ามาลักลอบขุดแร่ในพื้นที่ตำบลปิล๊อกไปขายให้ ทหารอังกฤษ คำเล่าลือนี้ทำให้ กรมทรัพยากรธรณีสมัยนั้นนำคณะนายช่างมาสำรวจ แล้วพบว่าพื้นที่แถบนี้ี่มีแร่ดีบุก และวุลแฟรมอยู่มากมาย ทั้งยังมีแร่อื่นอีกมากมายอยู่ปะปนกัน คือ แร่ทังสะเตน และยังมีสายแร่ทองคำ ปะปนอยู่กับสายแร่ดีบุกต่อมา ปี พ.ศ. 2483 องค์การเหมืองแร่ กรมโลหะกิจ ได้เปิด “เหมืองปิล๊อก” ขึ้นเป็น แห่งแรกที่บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก จากการเปิดเหมืองในครั้งนั้นได้เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับกรรมกรพม่า เพราะฝ่ายไทยห้ามกรรมกรพม่านำแร่ ไปขายให้อังกฤษ แต่กรรมกรพม่าฝ่าฝืน จึงเกิดการปะทะกันทำให้มีผู้บาดเจ็บ ล้มตายจำนวนมาก ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า "เหมืองผีหลอก" ต่อมาเพี้ยนเป็น "ปิล๊อก" ซึ่งกลายเป็นชื่อ เหมืองแร่และตำบลในเวลาต่อมา หลังจากนั้นได้มีเหมืองแร่อื่นๆ ทยอยเปิดอีกมากมาย ราว 50-60 เหมือง โดยผู้คนพากันเรียกบรรดาเหมืองทั้งหลายในพื้นที่แถบนี้แบบเหมารวมว่า “เหมืองปิล๊อก” ดินแดนแห่งนี้ เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของบรรดานายเหมืองทั้งหลาย เหมืองแร่จึง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมากเนื่องเป็นเวลาหลาย 10 ปี
16.00 น. แดดร่ม ลมดี นำท่านเดินเที่ยวชมรอบหมู่บ้านอีต่อง พร้อมจุดชมวิว 360 องศา อิสระเก็บภาพความประทับใจ และดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติให้เต็มที่ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (3) ด้วยหลากหลายเมนูจากปูทะเลสดๆ บนเขา (ถ้าช่วงไหนไม่ได้ปูทะเล จะจัดเมนูท้องถิ่นให้ค่ะ) พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความประทับใจให้ได้สรวลเสเฮฮากันเต็มที่ จากนั้นแยกย้ายเข้าที่พัก ณ โฮมสเตย์บ้านอีต่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางความหนาวเย็น......ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม บ้านอีต่อง – กาญจนบุรี – สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กรุงเทพฯ
06.30 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางอากาศเย็น พร้อมสายหมอกไหลเอื่อยๆ นั่งรอคอยแสงตะวันจับขอบฟ้า เก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อน เก็บภาพที่ระลึก ช้อปปิ้งของฝากจากร้านค้าที่เปิดบริการมากมาย หรือใครจะส่งโปสการ์ดเพื่อน หรือตัวเองก็เก๋ดีไม่น้อย จากนั้นเก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทาง อำลา บ้านอีต่อง เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
12.30 น. เดินทางถึงตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ง และเก็บภาพประทับใจ บริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
18.00 น. เดินทาง ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่่ายเพียง 3,900.-/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 1 คืน (โฮมสเตย์ ห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว พัดลม)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต