ไปตามล่าหา ทะเลหมอก @ภูทับเบิก อีกสักครั้ง

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,ไปตามล่าหา ทะเลหมอก @ภูทับเบิก อีกสักครั้ง
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
15 วัน
คนที่สนใจ :
2,322

ไปตามล่าหา ทะเลหมอก @ภูทับเบิก อีกสักครั้ง

>>>เดินทาง 7-8 พฤศจิกายน 2558

^^ค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,900 บาท^^

รวมอัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 4 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี แอร์/พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

>>>รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ-พระตำหนักเขาค้อ-ฐานอิทธิ-อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ-พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก-Rout 12-วัดพระธาตุผาแก้ว

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์ แวะให้ท่านอิสระทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

11.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า อันงดงามดารดาษไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านไปถ่ายภาพกับไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์บริเวณ หอสมุดนานาชาติ เข้าชม ฐานอิทธิ และ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้เสียสละจากการสู้รบที่เขาค้อ จนบ้านเมืองเป็นหนึ่งมาจนทุกวันนี้ จากนั้นสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก บนเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ............................... (หรือเทียบเท่า)

15.30 น. นำท่านเดินทางไปนั่งจิบกาแฟชมวิว พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ กันที่ PINO LATTE ร้านกาแฟเปิดใหม่สุดชิค บนยอดเขาสูง วิวกว้างไกลสุดสายตา มาที่เดียว ได้ทั้งกาแฟอร่อย ได้บรรยากาศสุดโรแมนติก ได้ชมวิวสวยสุดๆ นำท่านเดินทางไปชม วัดพระธาตุผาแก้ว และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมชมความงามบริเวณโดยรอบ

18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศสบายๆ

วันที่สอง ภูทับเบิก–อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า–ลานหินปุ่ม–ลานหินแตก–ไร่กำนัลจุล-กรุงเทพฯ

05.00 น. ตื่นแต่เช้า รับอากาศบริสุทธิ์ จิบกาแฟอุ่นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ภูทับเบิก ชมพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางทะเลหมอก และความหนาวเย็น

06.30 น. อิสระอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบนภูทับเบิก หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม “ภูทับเบิก” หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับแปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์) จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล” สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders อิสระถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางชมและชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ บริเวณทางลง ภูทับเบิก

10.30 น. นำท่านเข้าไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดินเท้าไปยัง ผาชูธง ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าชม ลานหินแตก ที่มีสัณฐานเป็นแนวร่องเหมือนแผ่นดินแยกจากกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญของกองกำลังคอมมิวนิสต์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของที่ระลึกได้ที่ ไร่กำนันจุล

21.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ