ชมทุ่งดอกดุสิตาบาน บนลานหิน ณ ป่าดงนาทาม

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,ชมทุ่งดอกดุสิตาบาน บนลานหิน ณ ป่าดงนาทาม
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
7 วัน
คนที่สนใจ :
2,336

ชมทุ่งดอกดุสิตาบาน บนลานหิน ณ ป่าดงนาทาม

ทัวร์เดินป่าดงนาทาม
ขอนำท่านสู่ทุ่งดอกไม้ระรานตา ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง และลานน้ำตก เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา
ดงนาทาม น้ำตกลงรู ผาชะนะได ชมลานทุ่งดอกไม้ดินจำพวก ดุสิตา สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง ซึ่งขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปบนลานหิน รวมทั้งกล้วยไม้ป่านานาชนิดที่อิงแอบคาคบไม้ ชมปฏิมากรรมของหินตั้งรูปทรงต่างๆ และทัศนีย์ภาพของ ลำน้ำโขงสุดสายตา
การเดินทางไปดงนาทาม

วันเดินทาง กรุงเทพฯ – อุบลฯ
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี

วันแรก น้ำตกลงรู-หินโยก-เลาะผาริมโขง อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม B / L / D
เช้าตรู่ อ.วารินฯ แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม นั่งรถต่อไปถึงจุดนัดหมายคนนำทาง รับประทานอาหารเช้า (1) เดินทางไปชมน้ำตกลงรูปฏิมากรรมธรรมชาติสร้างสรรค์ กลับมาขึ้นเป้ออกเดินทางชมทุ่งดอกไม้ดินต่างๆ ระรานตาไปหมดที่ขึ้นท่ามกลางลานหิน ระหว่างทางผ่านปฏิมากรรมหินตั้งมองเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เต่า หินโยก รับประทานอาหารกลางวัน (2) ระหว่างทาง เดินทางต่อลัดเลาะหน้าผาลำน้ำโขงมองเห็นขุนเขาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตรงหน้า มาตั้งแค้มป์ริมลำธารที่ไหลลงสู่หุบผาด้านล่าง ชมอาทิตย์ตกดินท่ามกลางขุนเขาและป่าแคระ รับประทานอาหารเย็น (3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสอง ป่าสน-น้ำตกห้วยพอก อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม B / L / D
ตื่นขึ้นมากับอากาศเย็นๆ หนาวๆ จิบกาแฟโอวัลติลละเลียดบรรยากาศ เด็นเก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์ รับประทานอาหารเช้า (4) ออกเดินทางต่อเลาะหน้าผาเห็นลำน้ำโขงคดเคี้ยวใต้หุบเบื้องล่างเป็นแนวยาวสุดสายตา ผ่านลานทุ่งดอกไม้ดินอันตระการตา รับประทานอาหารเที่ยง (5) ระหว่างทาง เข้าสู่ป่าสนสองใบริมฝั่งโขง ถึงจุดตั้งแค้มป์ริมน้ำตกห้วยพอก เล่นน้ำตกให้หายเมื้อยล้ารับรองหนาวเย็นสดชื่นจริงๆ ถ่ายรูปบริเวณแค้มป์ทั้งน้ำตก ดอกไม้ต่างๆ รับประทานอาหารเย็น (6 ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสาม ผาชะนะได - กรุงเทพฯ อาหารทัวร์เดินป่าดงนาทาม B / L / D
หัวรุ่งตื่นขึ้นมายังงัวเงียขี้ตากันอยู่เลย ต้องลุกขึ้นและต้องเดินให้หายง่วง ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขุนเขาฝั่งลาว ที่หน้าผา ด้านล่างหุบลึกเบื้องหน้าเราเป็นแนวลำน้ำโขงที่ผาชะนะได แล้วกลับมาที่แค้มป์ รับประทานอาหารเช้า (7) จากนั้นนั่งรถกระบะกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหารเที่ยง (8) อำลาดงนาทาม แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (9)
วันสี่ กรุงเทพฯ
4.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
*************************************************
>>ค่าบริการ
**Join Trip Camping ดงนาทาม จ.อุบลฯ
ผู้ใหญ่ 4,000 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท

>>อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง เต้นท์ ถุงนอน )
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต