แพ็คเกจส่วนตัวเที่ยวฮ่องกง-ไต้หวัน เลือกเที่ยวได้ เพียง 4,500.-/ท่าน(สำหรับกรุ๊ป 10 ท่าน)

ทัวร์ไต้หวัน,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,แพ็คเกจส่วนตัวเที่ยวฮ่องกง-ไต้หวัน เลือกเที่ยวได้ เพียง 4,500.-/ท่าน(สำหรับกรุ๊ป 10 ท่าน)
ประเทศ :
ทัวร์ไต้หวัน
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
10 วัน
คนที่สนใจ :
218

แพ็คเกจส่วนตัวเที่ยวฮ่องกง-ไต้หวัน เลือกเที่ยวได้ เพียง 4,500.-/ท่าน(สำหรับกรุ๊ป 10 ท่าน)

แพ็คเกจส่วนตัวเที่ยวฮ่องกง-ไต้หวัน
เลือกสถานที่เที่ยวได้เอง+เที่ยวอิสระเต็มวัน!
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป!

PKG1: แพ็คเกจส่วนตัวเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ฟรี!พาเที่ยว 1 วัน/อิสระ 2 วันเต็ม!

(สำหรับกรุ๊ป 10 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 4,500บาท/ท่าน

(สำหรับกรุ๊ป 8 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 4,750บาท/ท่าน

(สำหรับกรุ๊ป 6 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 5,150บาท/ท่าน

(สำหรับกรุ๊ป 4 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 5,900บาท/ท่าน

(สำหรับกรุ๊ป 2 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 7,990บาท/ท่าน

PKG2: แพ็คเกจส่วนตัวเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ฟรี!พาเที่ยว 1 วัน/อิสระ 3 วันเต็ม!

(สำหรับกรุ๊ป 10 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 6,800บาท/ท่าน

(สำหรับกรุ๊ป 8 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 7,000บาท/ท่าน

(สำหรับกรุ๊ป 6 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 7,300บาท/ท่าน

(สำหรับกรุ๊ป 4 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 8,500บาท/ท่าน

(สำหรับกรุ๊ป 2 ท่าน)
ราคาเริ่มต้น 13,700บาท/ท่าน

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.66

หมายเหตุ:
*ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
**ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า
***ราคานี้ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น