#TAIWAN HANSA 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,#TAIWAN HANSA 4D3N
ประเทศ :
ทัวร์ไต้หวัน
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
965

#TAIWAN HANSA 4D3N

#TAIWAN HANSA 4D3N
พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
==========================================
- กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน -ไทเป - อุทยานเย่หลิว - หมูบ้านโปรานจิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
- ไทเป - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซ้ำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ไทจง -ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว)- ร้านพายสัปปะ - ดิวตี้ฟรี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- ไทเป - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดับ - ย่านซีเหมินติง - ช้อปปิ้งมิสซุยเอาท์เล็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ
#เดินทาง
21-24 ก.ย. /28 ก.ย.-01 ต.ค.60
09-12 พ.ย. / 16-19 พ.ย / 23-26 พ.ย.60
07-10 ธ.ค. / 14-17 ธ.ค 60
***** ราคาเพียง 25,900.-
#สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-53979-53