#ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,#ทัวร์ไต้หวัน
ประเทศ :
ทัวร์ไต้หวัน
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,038

#ทัวร์ไต้หวัน

#ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
==========================================
- ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่
- ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไถจง
- ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านพายสัปปะรดเหวยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
- วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ร้านดิวตี้ฟรี - ไทเป 101 - ร้านเครื่องประดับ
- ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet
*** พร้อมอาบน้ำแร่ธรรมชาติ + สุกี้สูตรไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา
#เดินทาง
10-14 ส.ค 60
*****ราคาเพียง 23,900.-