#ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,#ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
ประเทศ :
ทัวร์ไต้หวัน
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,091

#ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

#ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
==========================================
- กรุงเทพฯ -ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
- ไทเป - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดเหวินหวู่ - ไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ไถจง -ไทเป - ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง
- ไทเป - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี -ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว) -ร้านเครื่องประดับ - MITSUI OUTLET - สนามบิน
#เดินทาง
10-14 ส.ค 60 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!
*****ราคาเพียง 23,900.-
สนใจสอบถามได้ที่่ 02-539-7953