#ทัวร์ไต้หวันใจสั่งมา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,#ทัวร์ไต้หวันใจสั่งมา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ :
ทัวร์ไต้หวัน
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,125

#ทัวร์ไต้หวันใจสั่งมา 5 วัน 3 คืน

#ทัวร์ไต้หวันใจสั่งมา 5 วัน 3 คืน
- กรุงเทพฯ-ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอูหลง-ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ไทจง-ร้านพายสับปะรด- ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อาบน้ำแร่
- ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดับ-ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว) - ย่านซีเหมินติง
- ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-วัดหลงซันซื่อ-เถาหยวน-ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต-สนามบิน-กรุงเทพฯ
#เดินทาง
19-23 มิ.ย 60
*****ราคาเพียง 19,900.-
#สนใจสอบถามได้ที่ 02-5397952-3