#Special Poland

#Special Poland ทัวร์โปแลนด์ วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

529 คนดู

#Special Poland 6d3n ========================================== - กรุงวอร์ซอ - พระราชวังลาเซียนกี้ - เมืองคราคูฟ - ชมภายนอกพระราชวังวาเวล - ช้อปปิ้ง Galeria Krakowska - เมืองออสวิซิม - ค่ายกักกันออสวิทซ์ - เมืองเชสโตโชว่า - วิหารจัสนาโกรา - กรุงวอร์ซอ - ชมย่านจัตุรัสเมื