แพ็คเกจส่วนตัวเวียดนาม 4 วัน 3 คืน เดินทาง 7-9 ท่าน ราคาเดียว 9,900 บาท/ท่าน

ทัวร์เวียดนาม,แพคเกจทัวร์เวียดนาม,แพ็คเกจส่วนตัวเวียดนาม 4 วัน 3 คืน เดินทาง 7-9 ท่าน ราคาเดียว 9,900 บาท/ท่าน
ประเทศ :
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
3 วัน
คนที่สนใจ :
771

แพ็คเกจส่วนตัวเวียดนาม 4 วัน 3 คืน เดินทาง 7-9 ท่าน ราคาเดียว 9,900 บาท/ท่าน

แพ็คเกจเวียดนามกลาง เที่ยวแบบส่วนตัว ในราคาสุดคุ้ม!
เดินทางแบบกลุ่มส่วนตัว 7-9 ท่าน เลือกเดินทางวันไหนก็ได้
ไฮไลท์เพียบ! ทุกโปรแกรม

แพ็คเกจเวียดนาม 4 วัน 3 คืน
เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์
ไฮไลท์ แช่ออนเซ็นโรงแรมญี่ปุ่นติดทะเล

ราคาเพียง 9,900 บาท/ท่าน

แพ็คเกจเวียดนาม 4 วัน 3 คืน
ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์
ไฮไลท์ พักบนเกาะส่วนตัวกลางฮอยอัน
และแช่ออนเซ็นโรงแรมญี่ปุ่นติดทะเล

ราคาเพียง 11,900 บาท/ท่าน

เดินทางได้ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 65

หมายเหตุ:
*ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 800 บาท/ท่าน/ทริป
**ราคาดังกล่าวไม่รวมตั๋วเครื่องบิน