AFS-VN001_SL

ทัวร์เวียดนาม,แพคเกจทัวร์เวียดนาม,AFS-VN001_SL
ประเทศ :
ทัวร์เวียดนาม
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
7 วัน
คนที่สนใจ :
851

AFS-VN001_SL

ฮานอย-ซาปา-ลาวกาย-ฮาลอง (ไม่ลงร้าน) 4 วัน 3 คืน บินไทยไลอ้อนแอร์

* เที่ยวชมวัดเฉินก๊วก
* ชมโบสถ์คริสต์ใจกลางเมืองสวยงามและทะเลสาบโรแมนติกแห่งความรัก
* นั่งกระเช้าลอยฟ้า Fansipan ชมยอดเขาสูงสุดอินโดจีน
* ชมหมู่บ้าน Cat Cat
* ชมจัตุรัสบาดิ่งห์
* ชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์
* ช้อปปิ้งย่านถนนโบราณ 36สาย