ท่องเที่ยว ฮ่องกงอิ่มบุญ อิ่มใจ 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง,แพคเกจทัวร์ฮ่องกง,ท่องเที่ยว ฮ่องกงอิ่มบุญ อิ่มใจ 3D2N
ประเทศ :
ทัวร์ฮ่องกง
วันที่เดินทาง :
26-28 พ.ค. 62
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
111

ท่องเที่ยว ฮ่องกงอิ่มบุญ อิ่มใจ 3D2N

สนุกสนานในบรรยากาศ
สไตล์ฮ่องกง3วัน 2คืน
บ้านตาโอบ้านเก่ากลางแหล่งทันสมัย กราบพระใหญ่นองปิง(เกาะลันเตา)
เปลี่ยนเคราะห์ต่อชะตาที่แชกงหมิว หรือเลือกสนุกกับเครื่องเล่น ณ ดิสนี่แลนด์ ฮ่องกง
หรือ เลือกชม โอเชี่ยนปาร์ค ทั้งท่องเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม
ชมเมืองมุมสูงบนเดอะพีค หลีกความศิวิไลไหว้พระแม่กวนอิม(เกาะฮ่องกง)
***เงื่อนไขสำหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
2. การท่องเที่ยวฮ่องกงนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดัง กล่าวคือร้านหยกร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 800HKD/ท่านทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
**กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
3.ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทำการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทำการจ่ายเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
• ค่ารถ ตลอดรายการนำเที่ยว
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ(ไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณี ไม่ทานอาหารตามที่ระบุในรายการ)
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆๆตามที่ระบุในรายการเที่ยว
• ค่าของที่ระลึก
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าไกด์
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ตามกรมธรรม์ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
• ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า
• ค่าธรรมเนียมกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน20 กิโลกรัม
วิธีการจองทัวร์กับ บุณฑริก สมายล์ทราเวล
ท่านสามารถจองทัวร์ผ่าน 02-0862338 โอนมัดจำ 50% ส่วนที่เหลือสามารถชำระก่อนวันเดินทาง 14 วัน
คำแนะนำในการจองทัวร์ ควรจองก่อนการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
บุณฑริกสมายล์ ความสุขที่แตกต่าง..อยู่ห่างแค่เปิดใจ
ยินดีที่ได้รับใช้ทุกท่าน หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขไปกับเราและยินดีที่จะให้เราได้บริการอีกครั้ง
ในโอกาสต่อไป


สอบถามเพิ่มเติม
Line : https://line.me/R/ti/p/%40bunthariksmile หรือ @bunthariksmile (มี @ ข้างหน้า )

02-0862338 / 083-3232831 ติ๊ก
090-9144430 นิน