#Hongkong Shenzhen

ทัวร์ฮ่องกง,แพคเกจทัวร์ฮ่องกง,#Hongkong Shenzhen
ประเทศ :
ทัวร์ฮ่องกง
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,181

#Hongkong Shenzhen

#Hongkong Shenzhen
==========================================
- สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - หยก - อิสระช้อปปิ้ง เลดี้มาเก็ต - เซินเจิ้น
- ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - บัวหิมะ - ช้อปปิ้ง ตลาดหลอหวู่ ตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE
- เซิ้นเจิ้น - ฮ่องกง - อิสระช๊อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
#เดินทาง
22-25 มิ.ย 60 / 29 มิ.ย- 2 ก.ค 60 / 6-9 ก.ค 60
13-16 ก.ค 60 / 20-23 ก.ค 60 / 27-30 ก.ค 60
3-6 ส.ค 60 / 10-13 ส.ค 60 / 17-20 ส.ค 60
24-27 ส.ค 60 / 31 ส.ค- 3 ก.ย 60 / 7-10 ก.ย 60
14-17 ก.ย 60 / 21-24 ก.ย 60 / 28 ก.ย- 1 ต.ค 60
5-8 ต.ค 60 / 12-15 ต.ค 60 / 19-22 ต.ค 60
26-29 ต.ค 60
*****ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900.-
สนใจสอบถามได้ที่ 02-5397953