#Hongkong Shenzhen

ทัวร์ฮ่องกง,แพคเกจทัวร์ฮ่องกง,#Hongkong Shenzhen
ประเทศ :
ทัวร์ฮ่องกง
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,127

#Hongkong Shenzhen

#Hongkong Shenzhen
==========================================
- กรุงเทพ - เกาะฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย -ข้ามด่านไปยังเซิ้นเจิ้น
- ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - บัวหิมะ - ช้อปปิ้ง - ตลาดหลอหวู่ ตลาดตงเหมิน - โชว์ MANGROVE GROOVE
- เซิ้นเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - อิสระช๊อปปิ้ง City Gate - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
#เดินทาง
23-25 มิ.ย 60
30 มิ.ย- 2 ก.ค 60
*****ราคาเริ่มต้นเพียง 12,500.-
สนใจสอบถามได้ที่ 02-5397953