#Hongkong Disneyland Macau

ทัวร์ฮ่องกง,แพคเกจทัวร์ฮ่องกง,#Hongkong Disneyland Macau
ประเทศ :
ทัวร์ฮ่องกง
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,197

#Hongkong Disneyland Macau

#Hongkong Disneyland Macau
==========================================
- กรุงเทพ - เกาะฮ่องกง - เขานองปิง - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง - CITY GATE OUTLET - DISNEYLAND
- วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก อิสระช้องปิ้งจิมซาจุ่ย - มาเก๊า
- วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม 600 ปี -โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้ สแควร์ - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - ปารีเซี่ยน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
#เดินทาง
22-25 มิ.ย 60 / 29 มิ.ย- 2 ก.ค 60 / 6-9 ก.ค 60
13-16 ก.ค 60 / 20-23 ก.ค 60 / 27-30 ก.ค 60
3-6 ส.ค 60 / 10-13 ส.ค 60 / 17-20 ส.ค 60 / 24-27 ส.ค 60
31 ส.ค- 3 ก.ย 60 / 7-10 ก.ย 60 / 14-17 ก.ย 60
21-24 ก.ย 60 / 28 ก.ย- 1 ต.ค 60 / 5-8 ต.ค 60
12-15 ต.ค 60 / 19-22 ต.ค 60 / 26-29 ต.ค 60
*****ราคาเพียง 24,500.-
สนใจสอบถามได้ที่ 02-5397953