#Hongkong 9 Temple

ทัวร์ฮ่องกง,แพคเกจทัวร์ฮ่องกง,#Hongkong 9 Temple
ประเทศ :
ทัวร์ฮ่องกง
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
784

#Hongkong 9 Temple

#Hongkong 9 Temple
==========================================
- สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ขึ้นกระเช้านองปิง 36 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE Symphony Of Light
- รีพลัสเบย์ - วัดปักไท - วัดหมั่นโหมว -โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - สำนักชีหลิน - หมู่บ้านชาวประมงหลีหยุ่นหมุ่น
- วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านหยก - วัดหยวนหยวน - อิสระช้อปปิ้งถนนจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
#เดินทาง
23-25 มิ.ย 60 / 30 มิ.ย- 2 ก.ค 60 / 7-9 ก.ค 60
14-16 ก.ค 60 / 21-23 ก.ค 60 / 28-30 ก.ค 60
4-6 ส.ค 60 / 11-13 ส.ค 60 / 12-14 ส.ค 60 / 18-20 ส.ค 60
25-27 ส.ค 60 / 26-28 ส.ค 60 / 1-3 ก.ย 60 / 8-10 ก.ย 60
9-11 ก.ย 60 / 15-17 ก.ย 60 / 16-18 ก.ย 60 / 22-24 ก.ย 60
23-25 ก.ย 60 / 13-15 ต.ค 60 / 20-22 ต.ค 60
27-29 ต.ค 60
*****ราคาเริ่มต้นเพียง 16,999.-
สนใจสอบถามได้ที่ 02-5397953