DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

675 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 17,900.- [Booking Now..] • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้า

ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3วัน2คืน (CX)

ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ไหว้พระ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

678 คนดู

HOT สุดๆ ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ไหว้พระใหญ่เทียนถาน 3วัน2คืน (CX) บินบ่าย-กลับค่ำ ==>> ราคาเดียว เพียง 13,900.- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://www.darakorntravel.com/lang/th/tour-asia/chaina/2017-03-24/10737.html Darakorn Travel co., ltd (TAT# 51/00520) 609/33 นวม

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

678 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : เซินเจิ้น ช่วงเดินทาง : กรกฎาคม-สิงหาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 9,988.- [Booking Now..] • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ • ชม วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ • นมัสกา

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

682 คนดู

- วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย วันเดินทางไป-กลับ 9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60 ราคา 9,799.- บาท 23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60 ราคา 9,799.- บาท

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

684 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น ช่วงเดินทาง : พฤษภาคม-กันยายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 11,900.- [Booking Now..] • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน • ขอพร เจ้าพ่อแชกงม

#Hongkong 9 Temple 3D 2N

#Hongkong 9 Temple 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

686 คนดู

#Hongkong 9 Temple 3D 2N ========================================== - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE Symphony Of Light - รีพลัสเบย์ - วัดปักไท - วัดหมั่นโหมว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแช

#Macau Zhuhai

#Macau Zhuhai ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

688 คนดู

#Macau Zhuhai ========================================== - กรุงเทพฯ - จูไห่ - อิสระช็อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - ดินเนอร์เป่าฮื้อ + ไวน์แดง - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดไป่เหลียน - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ข้าม

#HONGKONG NONGPING LEI YU MUN

#HONGKONG NONGPING LEI YU MUN ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

689 คนดู

#HONGKONG NONGPING LEI YU MUN ========================================== - กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ชม Symphony of Light - อ่าวรีพลัสเบย์ - เขาวิคตอเรีย - วันแชงกงหมิว - ร้านจิวเวอร์รี่ -กระเช้านองปิง 360 - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - สุวรรณภูมิ #เดินทาง 23-

#Hongkong Shenzhen

#Hongkong Shenzhen ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

692 คนดู

#Hongkong Shenzhen ========================================== - กรุงเทพ - เกาะฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย -ข้ามด่านไปยังเซิ้นเจิ้น - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - บัวหิมะ - ช้อปปิ้ง - ตลาดหลอหวู่ ตลาดตงเหมิน - โชว์ MANGROVE GROOVE - เซิ้นเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว -

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

693 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : 27-29 พฤษภาคม / มิถุนายน-ตุลาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 10,900.- [Booking Now..] • นมัสการขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ รีพัลส์ เบย์ • โรงแรมที่