#Macau 3D 2N

#Macau 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

607 คนดู

#Macau 3D 2N ========================================== - สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาะมาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ - วัดผู่โถว - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยกพระราชวังหยวนหมิงหยวน + ชมโชว์ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้ สแควร์ - วัดอาม่า - ร้านข

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แล... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

612 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : 3-5,4-6,5-7,12-14,13-15,17-19,19-21,20-22,23-25,24-26,25-27,27-29,28-30,29-31,31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 13,888.- [Booking Now..] • ฮ่องกงดิส

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แล... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

614 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 16,900.- [Booking Now..] • ชม A SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงแสงและเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก • กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 อง

#Hongkong Disneyland 3D 2N

#Hongkong Disneyland 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

631 คนดู

#Hongkong Disneyland 3D 2N ========================================== - กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึงชมพุไฟ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ #เดินทาง 31 ส.ค

ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไช... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

641 คนดู

- เซินเจิ้น - โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ - หุบเขาใบชา - ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้ง - CITY GATE OUTLET MALL เวลาการเดินทางไป-กลับ 29 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60 ราคา 10,999 บาท 12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 ราคา 13,999 บาท 19 ส.ค

#Macau Studio City 3D 2N

#Macau Studio City 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

642 คนดู

#Macau Studio City 3D 2N ========================================== - กรุงเทพฯ - จูไห่ - อิสระช็อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - ดินเนอร์เป่าฮื้อ + ไวน์แดง - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดไป่เหลียน - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหย

ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

642 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น ช่วงเดินทาง : 21-23 ตุลาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 13,900.- [Booking Now..] • เที่ยว 2 เมือง พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์

ทัวร์ฮ่องกง AMAZING HONGKONG 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง AMAZING HONGKONG... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

644 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง AMAZING HONGKONG 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : เมษายน–กรกฎาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 14,900.- [Booking Now..] • สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET

#Hongkong 2 Theme Parks 4D 3N

#Hongkong 2 Theme Parks 4D 3N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

647 คนดู

#Hongkong 2 Theme Parks 4D 3N ========================================== - กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง -ไหว้พระใหญ่ - CITY GATE OUTLET - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึงชมพุไฟ - อ่าวรีพลัสเบย์ - MID LEVEL วิคตรอเรียพีค - OCEAN PARK - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - โรง