DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-กระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่-SHOPPING 3

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

543 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-กระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่-SHOPPING 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : 5-7/12-14/26-28 พฤษภาคม // 8-10 กรกฎาคม // 12-14 สิงหาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 15,900.- [Booking Now..] • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิ

#Hongkong 9 Temple 3D 2N

#Hongkong 9 Temple 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

548 คนดู

#Hongkong 9 Temple 3D 2N ========================================== - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE Symphony Of Light - รีพลัสเบย์ - วัดปักไท - วัดหมั่นโหมว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแช

ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีแลนด์ 3วัน2คืน (CX) 21-23 เม.ย. 2560 รับได้ 15 ที่

ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีแลนด์ 3วั... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

551 คนดู

ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีแลนด์ 3วัน2คืน (CX) สุดคุ้ม!! บินเช้า-กลับค่ำ ... ราคาเริ่มต้นเพียง 17,900.- 21-23 เม.ย. 2560 ==> ราคา 17,900 บาท ==> รับได้ 15 ที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://www.darakorntravel.com/lang/th/tour-asia/chaina/2017-03-24/10737.html Darakorn T

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

557 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 17,900.- [Booking Now..] • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้า

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

557 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : เซินเจิ้น ช่วงเดินทาง : กรกฎาคม-สิงหาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 9,988.- [Booking Now..] • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ • ชม วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ • นมัสกา

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

558 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น ช่วงเดินทาง : พฤษภาคม-กันยายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 11,900.- [Booking Now..] • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน • ขอพร เจ้าพ่อแชกงม

#Hongkong Dream Cruises

#Hongkong Dream Cruises ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

562 คนดู

#Hongkong Dream Cruises ========================================== - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - อ่าวรีพลัสเบย์ - เขาวิคตอเรีย - ลงเรือสำราญ DREAM CRUISES - อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ GENTING DREAM - อ

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

562 คนดู

- วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย วันเดินทางไป-กลับ 9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60 ราคา 9,799.- บาท 23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60 ราคา 9,799.- บาท

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

564 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : 27-29 พฤษภาคม / มิถุนายน-ตุลาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 10,900.- [Booking Now..] • นมัสการขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ รีพัลส์ เบย์ • โรงแรมที่

#Macau Zhuhai

#Macau Zhuhai ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

564 คนดู

#Macau Zhuhai ========================================== - กรุงเทพฯ - จูไห่ - อิสระช็อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - ดินเนอร์เป่าฮื้อ + ไวน์แดง - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดไป่เหลียน - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ข้าม