ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไช... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

451 คนดู

- เซินเจิ้น - โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ - หุบเขาใบชา - ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้ง - CITY GATE OUTLET MALL เวลาการเดินทางไป-กลับ 29 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60 ราคา 10,999 บาท 12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 ราคา 13,999 บาท 19 ส.ค

#Macau Studio City 3D 2N

#Macau Studio City 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

453 คนดู

#Macau Studio City 3D 2N ========================================== - กรุงเทพฯ - จูไห่ - อิสระช็อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - ดินเนอร์เป่าฮื้อ + ไวน์แดง - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดไป่เหลียน - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหย

ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

455 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น ช่วงเดินทาง : 21-23 ตุลาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 13,900.- [Booking Now..] • เที่ยว 2 เมือง พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์

#Hongkong Ngong Ping

#Hongkong Ngong Ping ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

456 คนดู

#Hongkong Ngong Ping ========================================== - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - อ่าวรีพลัสเบย์ - เขาวิคตอเรีย - วัดหวังต้าเซีย

DarakornTravel ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (NX)

DarakornTravel ทัวร์มาเก๊า ม... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

462 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน (NX) ประเทศ : จีน เมือง : มาเก๊า-จูไห่ ช่วงเดินทาง : กรกฎาคม-กันยายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 11,799.- [Booking Now..] • ชม โบสถ์เซนต์พอล ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด • อิสระ

ทัวร์ฮ่องกง AMAZING HONGKONG 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง AMAZING HONGKONG... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

475 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง AMAZING HONGKONG 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : เมษายน–กรกฎาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 14,900.- [Booking Now..] • สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

478 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : 27-29 พฤษภาคม / มิถุนายน-ตุลาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 10,900.- [Booking Now..] • นมัสการขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ รีพัลส์ เบย์ • โรงแรมที่

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-กระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่-SHOPPING 3

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

479 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-กระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่-SHOPPING 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : 5-7/12-14/26-28 พฤษภาคม // 8-10 กรกฎาคม // 12-14 สิงหาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 15,900.- [Booking Now..] • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิ

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง ฮ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

480 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น ช่วงเดินทาง : พฤษภาคม-กันยายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 11,900.- [Booking Now..] • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน • ขอพร เจ้าพ่อแชกงม

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

480 คนดู

- วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย วันเดินทางไป-กลับ 9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60 ราคา 9,799.- บาท 23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60 ราคา 9,799.- บาท