ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซิ... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

429 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น ช่วงเดินทาง : สิงหาคม-ตุลาคม 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 9,900.- [Booking Now..] • เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ มีรูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่

#Hongkong Shenzhen 4D 3N

#Hongkong Shenzhen 4D 3N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

433 คนดู

#Hongkong Shenzhen 4D 3N ========================================== - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - หยก - อิสระช้อปปิ้ง เลดี้มาเก็ต - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม - บัวหิมะ - ช้อปปิ้ง - ตลาดหลอหวู่ ตลาด

#Malaysia Genting 3D 2N

#Malaysia Genting 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

434 คนดู

#Malaysia Genting 3D 2N กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - เมืองปุตราจาย่า - เก็นติ้งไฮแลนด์ ========================================== - กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - เมืองปุตราจาย่า - วัดถ้ำบาตู - เก็นติ้งไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์ - มะละกา - จตุรัสดัทช์สแควร์ - ป้อมปืน - เอฟาโมซ่า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แล... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

434 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : 3-5,4-6,5-7,12-14,13-15,17-19,19-21,20-22,23-25,24-26,25-27,27-29,28-30,29-31,31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 13,888.- [Booking Now..] • ฮ่องกงดิส

#ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ไหว้พระ - ช้อปปิ้ง

#ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ไห... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

439 คนดู

#ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ไหว้พระ - ช้อปปิ้ง ========================================== - กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - วัดเชอกุง - วัดหวังต้าเซียน - กระเช้านองปิง - วัดโป่หลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต - ถนนนาธาน - อิสระพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย - ฮ่องกง -

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (RJ)

DarakornTravel ทัวร์ฮ่องกง น... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

442 คนดู

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (RJ) ประเทศ : ฮ่องกง เมือง : ฮ่องกง ช่วงเดินทาง : มิถุนายน-พฤศจิกายน 2017 ราคา(เริ่มต้น) : 17,900.- [Booking Now..] • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภ

#Hongkong 2 Theme Parks 4D 3N

#Hongkong 2 Theme Parks 4D 3N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

443 คนดู

#Hongkong 2 Theme Parks 4D 3N ========================================== - กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง -ไหว้พระใหญ่ - CITY GATE OUTLET - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึงชมพุไฟ - อ่าวรีพลัสเบย์ - MID LEVEL วิคตรอเรียพีค - OCEAN PARK - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - โรง

#Hongkong 9 Temple 3D 2N

#Hongkong 9 Temple 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

448 คนดู

#Hongkong 9 Temple 3D 2N ========================================== - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE Symphony Of Light - รีพลัสเบย์ - วัดปักไท - วัดหมั่นโหมว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแช

ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไช... ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

451 คนดู

- เซินเจิ้น - โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ - หุบเขาใบชา - ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้ง - CITY GATE OUTLET MALL เวลาการเดินทางไป-กลับ 29 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60 ราคา 10,999 บาท 12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 ราคา 13,999 บาท 19 ส.ค

#Macau Studio City 3D 2N

#Macau Studio City 3D 2N ทัวร์ฮ่องกง วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

451 คนดู

#Macau Studio City 3D 2N ========================================== - กรุงเทพฯ - จูไห่ - อิสระช็อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - ดินเนอร์เป่าฮื้อ + ไวน์แดง - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดไป่เหลียน - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหย