WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป,แพคเกจทัวร์ยุโรป,WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน
ประเทศ :
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
927

WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน
PROGRAM DETAIL
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานมิวนิก เยอรมัน เมืองโฮเอินชวังเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองอินส์บรูค ย่านเมืองเก่า OLD TOWN INNSBRUCK หลังคาทองคำ
วันที่ 3 อินส์บรูค ฮัลล์สตัทท์ HALLSTATT ซาลซ์บูร์ก SALZBURG สวนมิราเบล ย่านเมืองเก่า OLD TOWN
วันที่ 4 ซาลซ์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ปราก ย่านเมืองเก่า ศาลาเทศบาลเมืองเก่า นาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 5 ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส์ เมืองคุทนา โฮรา โบสถ์เซนต์บาร์บารา เวียนนา
วันที่ 6 เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ บูดาเบส ฮังการี โบสถ์แมทเธียส ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 7 บูดาเปส เวียนนา ออสเตรีย สนามบินเวียนนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18 - 25 MAY 2018 59,900.-
04 - 11 JUN 2018 59,900.-
22 - 29 JUN 2018 59,900.-