#BEST FRANCE 6 DAYS

ทัวร์ยุโรป,แพคเกจทัวร์ยุโรป,#BEST FRANCE 6 DAYS
ประเทศ :
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,148

#BEST FRANCE 6 DAYS

#BEST FRANCE 6 DAYS
ปารีส-ชม 2 ปราสาทดังแห่งฝรั่งเศส
พระราชวังแวร์ซายส์ + ปราสาทเชอน็องโซว์
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้งจุใจ
==========================================
- ปารีส - เชอน็องโชว์ - ปราสาทเชอน็องโชว์
- ตูร์ - ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล
- ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนด์
- อิสระเต็มวันให้เที่ยวชมกรุงปารีสหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
#เดินทาง
19-24 ก.ย 60
21-26 พ.ย 60
5-10 ธ.ค 60
*****ราคาเพียง 39,900.-
#สนใจสอบถามได้ที่ 02- 539-7953