Myanmar 5 Star

ทัวร์พม่า,แพคเกจทัวร์พม่า,Myanmar 5 Star
ประเทศ :
ทัวร์พม่า
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
7 วัน
คนที่สนใจ :
508

Myanmar 5 Star

Myanmar 5 stars ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 3D 2N

* ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
* ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์
* นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
* สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
* ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
* พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว