บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ – อินเล 3 วัน 2 คืน (GHMM03)

ทัวร์พม่า,แพคเกจทัวร์พม่า,บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ – อินเล 3 วัน 2 คืน (GHMM03)
ประเทศ :
ทัวร์พม่า
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
772

บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ – อินเล 3 วัน 2 คืน (GHMM03)

บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ – อินเล 3 วัน 2 คืน (GHMM03)

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี รับผ้าเช็ดพระพักตร์ท่านละ 1 ผื่น
ชมสักการะพระบัวเข็ม ณ วัดพองดออู
ชมสวนเกษตรลอยน้ำ และวิถีชีวิตบนน้ำแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามwของชาวอิน
ชมการทอผ้าใยบัวอันเลื่องชื่อ
ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์
ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์
จากมัณฑะเลย์-อิเล ไป-กลับ ไม่ต้องนั่งรถ บินภายใน
รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว

กำหนดการเดินทาง :
วันที่ 12 – 14 ม.ค. 61 25,900.-
วันที่ 16 – 18 ก.พ. 61 25,900.-
วันที่ 23 – 25 มี.ค. 61 25,900.-