ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAY SL

ทัวร์พม่า,แพคเกจทัวร์พม่า,ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAY SL
ประเทศ :
ทัวร์พม่า
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
30 วัน
คนที่สนใจ :
787

ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAY SL

สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น ชมพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือ พระนอนยิ้มหวาน นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ขอพรเทพทันใจ+เทพกระซิบ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า