ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา รวม 5 วัน 4 คืน(3U)

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา รวม 5... ทัวร์ทิเบต วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง

256 คนดู

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา รวม 5 วัน 4 คืน(3U) ????????เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก ????????ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต ????????ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลา ????????พระตำหนักนอร์บุหลิงคา วัดเซรา วัดโจคัง ????????ตระการตา ทะเลสาบยัมดรอก หร