#AWESOME NIKKO TOKYO-A

ทัวร์ญี่ปุ่น,แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น,#AWESOME NIKKO TOKYO-A
ประเทศ :
ทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,182

#AWESOME NIKKO TOKYO-A

#AWESOME NIKKO TOKYO-A
==========================================
- กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
- สนามบินนาริตะ - ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค - ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคง่อน
- หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ - รถไฟสายเอโนะเดน - วัดคามาคุระ - ชินจูกุ
- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)
- ตลาดปลาซึคิจิ - วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียว สกายทรี
ถนนสายแป๊ะก๊วย - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
- สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
#เดินทาง
1-6 ธ.ค 60 “หยุดวันพ่อแห่งชาติ”
***** ราคาเริ่มต้นเพียง 45,900.-
#สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-53979-53