#MONO TOKYO 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น,แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น,#MONO TOKYO 5D3N
ประเทศ :
ทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,322

#MONO TOKYO 5D3N

#MONO TOKYO 5D3N
==========================================
- สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - นาริตะ
- นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ - นาริตะ
- นาริตะ - อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ TOKYO DISNEY LAND
- นาริตะ - วัดนาริตะซัง - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
#เดินทาง
26-30 ก.ค 60
*****ราคาเพียง 29,900.-
สนใจสอบถามได้ที่ 02-5397953