จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน,แพคเกจทัวร์จีน,จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน
ประเทศ :
ทัวร์จีน
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
91

จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน

????จิ่วไจ้โกว ใบไม้เปลี่ยนสี
???????? ZGTFU-23048L ????????
จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน
✈️ สายการบิน LUCKY AIR (8L)
????เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 66
???? ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท

????️ ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว
????️ นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุทยานหวงหลง
????️ ชมประติมากรรมแพนด้ายักษ์
????️ เมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเต๋อซี
????️ ย่านชอปปิ้งชื่อดังถนนชุนซีลู่
????️ วัดเหวินซู วัดพุทธเก่าแก่เฉิงตู
????️ ถนนไทกู่หลี่หลินและวัดต้าฉือ
????️ ถนนโบราณจิ๋งหลี่ สะพานโบราณ
⭐️ พิเศษ เมนูสุกี้หม่าล่าเสฉวน
???? น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.

???? โปรแกรม
Word : https://bit.ly/45gNodV
PDF : https://bit.ly/3ocpzTz