ไปเที่ยวชมแชงกรีล่าที่ย่าติงงงงงงงงง

ทัวร์จีน,แพคเกจทัวร์จีน,ไปเที่ยวชมแชงกรีล่าที่ย่าติงงงงงงงงง
ประเทศ :
ทัวร์จีน
วันที่เดินทาง :
4-11 ก.ค. 63
จองล่วงหน้า :
20 วัน
คนที่สนใจ :
218

ไปเที่ยวชมแชงกรีล่าที่ย่าติงงงงงงงงง

ไปเที่ยวชมแชงกรีล่าที่ย่าติงกันเถอะะะะะะะะะะ

ช่วงเวลาเดินทาง
- 4-11 ก.ค. 63 ราคา 39,900 บาท ช่วงปกติ
- 23-30 ต.ค. 63 ราคา 47,900 บาท ช่วง High Season ใบไม้เปลี่ยนสี
(8 วัน 7 คืน)
สายการบิน Thai airline
ที่พัก นอนโรงแรม 3 ดาว
กรุ๊ปเล็ก 20 คน

*****มัดจำเพียง 15,000 บาท*****
***ราคานี้รวม
–ที่พัก 7 คืน
–อาหาร 8วัน 21 มื้อ
–รถยนต์พร้อมคนขับ
–ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
-ช่างถ่ายภาพประจำทริป
***สิ่งที่ไม่รวม
–ตั๋วเครื่องบิน ราคา 13,000-15,000 บาท
–ค่าวีซ่า
–ค่าขี่ม้า
–ค่าพักเดี่ยวเพิ่ม